رونق اقتصاد ملی با ایجاد نظام مالیاتی و پایانه های خرید


گفت: فتح الله توسلیقصد داشتن از آنجایی که خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ضرورت ایجاد نظام مالیاتی و پایانه های فروشگاهی را مورد توجه قرار داد، اجرای این قانون یکی از مهمترین موارد است.اکثریت وی از اقدام برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور یاد کرد.

وی ادامه داد: کشور به دلیل شرایط خاص اقتصادی نقش مالیات را در بودجه جاری افزایش داده و سهم مالیات در اقتصاد ملی بالا در نظر گرفته شده است.

طوسلی با بیان اینکه اخذ مالیات باید بر اساس عدالت باشد، افزود: اخذ مالیات از کارمندان، مزدبگیران و شاغلان امکان پذیر نیست، این در حالی است که برخی از افرادی که دارای فعالیت های اقتصادی مهم و مبادلات مالی هستند، به دلیل عدم وجود آن از شمول قوانین مالیاتی معاف هستند. از داده های دقیق اطلاعات

یکی از اعضای کمیته اقتصادی شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید برای بخش عمده مالیات بازاری ایجاد شود که متاسفانه بازار کمی در برابر آن مقاومت می کند و تاکید کرد: ضمن اینکه مالیات بخش های مختلف بازار باید فعال شود، همچنین باید فضای اصناف باشد. زیرا اقتصاد بازار برای مدتی کرونا مشکلی پیش آمد و چک هایشان برگشت خورد.

نماینده اهالی بهاری و کبودرآهنگ در شورای اسلامی افزود: به طور کلی حداقل منفعت اجرای قانون نظام مودیان و پایانه های مغازه این است که مشخص شود هر شهروند چقدر درآمد دارد و کجاست. سهم دولت از این درآمد؟

طوسلی با بیان اینکه راه اندازی پایانه های تجاری موجب رونق اقتصاد ملی می شود، گفت: بزرگترین فایده اجرای این قانون کشف و کاهش فرار مالیاتی است که متاسفانه کم نیست.

وی شفاف بودن اطلاعات دولتی را از دیگر مزیت های ساخت سامانه مالیاتی و پایانه های فروشگاهی عنوان و خاطرنشان کرد: در این پایانه ها مشخص می شود که معامله از چه مکانی و به چه منظوری ثبت شده است. البته معتقدم در حال حاضر در اجرای قانون مشکلاتی پیش خواهد آمد که باید به آن توجه کرد، زیرا در شهرهای کوچک نوعی ارتباط غیررسمی بین شرکت ها و اصناف وجود دارد که منجر به مبادلات مالی بین آنها می شود.

وی ادامه داد: عموم مردم و کارآفرین معمولاً به مشکلات مالی یکدیگر توجه می کنند و روابط مالی غیررسمی بین آنها وجود دارد و به یکدیگر وام می دهند، باید در تنظیم تراکنش مالی و قسمت مالیاتی این گونه معاملات دقت کرد. ، پس اصل کار بسیار خوب است اما ظرافت های آن را باید در نظر گرفت.

یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در بودجه امسال ۷۰ درصد درآمد دولت به عنوان مالیات در نظر گرفته شده است و در برخی استان ها به ۹۰ درصد می رسد، یعنی درآمد استان از محل مالیات است که باید این میزان باشد. به شیوه ای منصفانه جمع آوری شده است.

پایان پیام/
آن را در صفحه اول توصیه کنید