رونمایی از هواپیمای ۴ نفره ایران را با حضور رئیس ببینید
سازنده هواپیمای شخصی ۴ نفره در بازدید مدیر نمایشگاه شرکت های دانش بنیان گفت: قیمت ملخ هواپیمای خارجی ۱۵۰ میلیون است اما برای هواپیمای خود و همسرم ملخ ۳۰ میلیونی ساختم. و من پرواز کردم، اما دو سال است که کسی آن را از من نخریده است. رئیسی گفت: همین که با خانواده آماده سوار شدن به هواپیما بهترین آزمایش است. منبع: خبرفوری