رکورد بی سابقه ۱۰۸۰۰۰ پروانه کسب/سیستم مالیاتی صادر شده است


خاندوزی گفت: در حوزه مالیاتی نتیجه موفقیت آمیزی داشتیم. عملکرد بی نظیر نظام مالیاتی باعث شده تا در سال های اخیر شاهد رکوردهای بی سابقه ای باشیم.

The post 108 هزار جواز کسب صادر شد/ سوابق بی سابقه نظام مالیاتی appeared first on تجارت نیوز.