زمان حراج خودروهای خارجی تعیین شد


سخنگوی سازمان جمع آوری و فروش دارایی از برگزاری مزایده اضطراری خودروهای خارجی به ارزش ۲ میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان خبر داد و گفت: این مزایده ها تا ۲۵ مهرماه رمزگشایی می شود.

مطلب “زمان حراج خودروهای خارجی مشخص شد” اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.