سامانه بارشی در استان تهران تا روز سه شنبه
مدیرکل مدیریت بحران استانداری تهران با اشاره به اینکه زمان راه اندازی سامانه از فردا دوشنبه ۱۹ مرداد لغایت سه شنبه ۲۰ مرداد ماه پیش بینی می شود، گفت: وقوع بارندگی و رعد و برق در مناطق مستعد تگرگ و احتمال وقوع بارش باران و رعد و برق در مناطق مستعد تگرگ وجود دارد. وزش بادهای شدید یکی از تهدیداتی است که ما تصور می کنیم.