سامانه یکپارچه فروش خودرو بسته شد


تحویل خودرو در آینده از طریق خود شرکت ها و یا از طریق بورس کالا با در نظر گرفتن تعادل عرضه و تقاضا انجام می شود و سیستم فروش خود شرکت ها مسئولیت فروش خودروهای تولیدی را بر عهده خواهد داشت.

مطلب سیستم یکپارچه فروش خودرو بسته شد اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.