سرمربی سابق خدمه سراسری عراق در برابر این اشغال آمریکا کتاب + تصویر نوشت


به گزارش خبرگزاری فارس، عدنان حمد، معلم سابق خدمه سراسری عراق، در آستانه نوزدهمین سالگرد اشغال عراق توسط آمریکا در سال ۲۰۰۳، کتابی همراه خود عنوان «ورزشگاه های اشغالی» چاپ شده کرد.

معلم سابق خدمه سراسری عراق {در این} کتاب فوتبال به مشاوره اجتناب کرده اند خدمه سراسری فوتبال عراق در المپیک ۲۰۰۴ آتن همراه خود وجود اشغال آمریکا پرداخته است. سطح عالی فوتبال عراق چهارمین مقام آن در المپیک ۲۰۰۴ آتن بود. عراقی ها در آن سال به مدیریت عدنان حمد همراه خود غلبه بر پرتغال، کاستاریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این استرالیا به آن است کف دست یافتند.

سرمربی سابق خدمه سراسری فوتبال عراق پس اجتناب کرده اند افشا اجتناب کرده اند کتاب شخصی اظهار داشت: این کتاب داستان کشتی کودکان عراقی به سمت جنایات اشغالگران آمریکایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب منصفانه دستاورد تاریخی در المپیک آتن است. «جوانی کدام ممکن است همراه خود تمام سلاح های ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوتبالی شخصی همراه خود عشق را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفاظت اجتناب کرده اند عراق در میدان جنگیدند.

درگیری عراق (علاوه بر این شناخته شده به عنوان اشغال عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیات آزادی عراق نیز شناخته تبدیل می شود) منصفانه عملیات ارتش بود کدام ممکن است در ۲۰ مارس ۲۰۰۳ همراه خود حمله ائتلاف در سراسر جهان به مدیریت آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بریتانیا به عراق تحریک کردن شد. نیروهای بی نظیر کدام ممکن است به عراق حمله کردند برای ادغام کردن آمریکا، بریتانیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید لهستان بودند، با این حال ۲۹ ملت تولید دیگری اجتناب کرده اند جمله ژاپن، کره جنوبی، ایتالیا، اسپانیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره، بخشی اجتناب کرده اند نیروهای ارتش را انتخاب کنید و انتخاب کنید لجستیکی شخصی را همراه با نیروهای ائتلاف اشغال کردند. درگیر.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید