سرپرست معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور منصوب شد – تجارت نیوز


به گزارش تجارت نیوز، رهبر جهاد دانشگاهی با حکم رئیس جمهور. دستیار پژوهشی رئیس جمهور شد.

به گزارش ایسنا، روح الله دهقانی فیروزآباد با احکامی از سوی رئیس جمهور با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منصوب شد.

در متن این نامه آمده است: جناب آقای دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی نظر، نظر به شایستگی، تجربه و سوابق علمی و مدیریتی، به موجب این حکم با حفظ سمت، به عنوان سرپرست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و توجه به «عدالت محوری»، «روحیه انقلابی»، «مراقبت به مردم»، «طهارت»، «مفاسد ستیزی»، «قانون»، «مفاد تقنینی» . “توافق دولت مردمی” با نهضت برنامه ریزی و جهاد برای اجرای برنامه های مقام معظم رهبری در عرصه علم و فناوری، در پیشبرد اهداف دولت مردمی و ایرانی مقتدر کوشا باشید.

توفیق و سربلندی ایشان را در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و انجام مأموریت ها و مسئولیت های محوله از خداوند متعال مسالت دارم.