سفر رییس سیا مخفیانه به عربستان
برنز در اواسط آوریل (فروردین) به جده رفت تا با رهبران سعودی از جمله ولیعهد محمد بن سلمان دیدار کند.

رژیم لاغری سریع