سفیر چین در تهران از ایران تشکر کرد – خبرگزاری مهر ایران و جهان نیوزبه گزارش خبرگزاری مهر، سفیر جمهوری خلق چین در ایران از حمایت تهران از یکی از سیاست های چین تشکر کرد.

این شناختچانگ سلامسفیر چین در صفحه توئیتر خود از واکنش وزارت امور خارجه ایران به سفر نانسی پلوسی رئیس کنگره آمریکا به تایوان خبر داد و در این رابطه نوشت: ایران اقدامات تحریک آمیز را محکوم می کند. آمیز ما آمریکا و دخالت آن در امور داخلی چین را تحسین می کنیم.

ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران پیش از این روز سه شنبه ضمن تاکید بر حمایت ایران از سیاست چین واحد، سیاست آمریکا در نقض تمامیت ارضی چین را محکوم کرد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره نگاه وزارت امور خارجه به سفر مقام رژیم آمریکا به تایوان اظهار داشت: احترام به حاکمیت ملی کشورها. یکی از اصول اساسی منشور ملل متحد است، بنابراین ماده ۲ منشور اعضا را از هرگونه رفتاری که به تمامیت ارضی و استقلال سیاسی سایر کشورها لطمه می زند منع می کند. به عنوان یک اقدام احتیاطی است

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: جمهوری اسلامی ایران احترام به تمامیت ارضی کشورها را یکی از پایه های سیاست خارجی خود می داند و حمایت از یکی از سیاست های چین در این چارچوب غیر قابل انکار است.

کنعانی رفتار تنش‌زای اخیر مقامات رژیم آمریکا در مداخله در امور داخلی جمهوری خلق چین و نقض تمامیت ارضی این کشور را نمونه ای از مداخلات آمریکا در مناطق و کشورهای مختلف جهان دانست که تنها به افزایش بی ثباتی و دامن زدن به آن دامن زد. اختلاف، و بنابراین محکوم است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پایان تاکید کرد: یک جانبه بودن و نقض قوانین و تعهدات بین. بین المللیدر سیاست خارجی آمریکا رویه ای جا افتاده است و سوابق این کشور در عقب نشینی از توافقات چندجانبه از جمله برجام و اعمال تحریم های غیرانسانی و غیرقانونی علیه مردم ایران گواه روشنی بر این امر است. به تعهدات خود عمل نمی کند