سلام “پیشگامان سرمایه نوآور” پایین – دانلود بازی اندروید


بر اساس گزارشات porsnewsاین گزارش به بررسی نوسانات ارزش و بازده صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت می پردازد. عناصر اصلی مربوط به باکس ها را در جدول زیر مشاهده می کنید.

عناصر اصلی جدول زیر آخرین ارزش پول، بازده ماهانه و بازده یک ساله آن است.

ارزش کل وجوه با درآمد ثابت در هفته منتهی به ۱۳ آذرماه ۱۳۹۳ بالغ بر ۳۸۰ هزار و ۶۵۹ میلیارد تومان بوده است.

لازم به ذکر است صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت برخلاف هفته گذشته حدود دو هزار و ۸۵۸ میلیارد تومان نقدینگی در این صندوق ها دریافت کردند.

سبزیجات کم چرب در فعالیت های هفتگی

با نگاهی به عملکرد هفتگی این صندوق ها می توان دریافت که صندوق «درآمد ثابت کوثر یک» با ۰.۷۴ درصد بهترین بازدهی را کسب کرده است و پس از آن صندوق «کنفدراسیون ایده های اقتصادی» با بازدهی ۰.۶۶ درصد و صندوق سرمایه گذاری مشترک در رتبه های بعدی قرار دارند. سرمایه”. . صندوق برندگان ۰.۵۶ درصد بود و در انتهای جدول تنها صندوق پیشگامان سرمایه نوآور با بازده منفی ۱.۸۱ قرار دارد.

سرمایه گذاران خطرپذیر نوآور به صورت ماهانه وارد نقطه قرمز شدند

بهترین عملکرد ماهانه نیز توسط «خیریه ورزش پرسپولیس» با بازدهی مثبت ۱۰.۳۸ درصد و «سپهر سودمند سینا» با بازدهی ۴.۳۴ درصد ارائه شده است.

همچنین ضعیف ترین بازدهی ماهانه در اختیار صندوق «مبتکران سرمایه رواد» با بازدهی منفی ۱.۴۵ درصد و در پایان هفته گذشته «صندوق امانی بانک ملی ایران» با نرخ سود بود. عملکرد منفی ۰.۰۲.

به جز رهبر، همه عوض شده اند

بهترین عملکرد فصلی را صندوق خیریه ورزش پرسپولیس با بازدهی ۳۸.۹۶ درصد و بدترین عملکرد فصلی به عنوان عملکرد ماهانه را صندوق پیشگامان سرمایه نوآور با بازدهی منفی ۳.۳ درصد ارائه کرده است.

بهترین عملکرد سالانه را صندوق خیریه ورزش پرسپولیس با ۴۶.۸۷ درصد و صندوق خیریه ملی کشتی ورزشی ایران با ۳۳.۷۱ درصد داشته اند. درصد و خیریه لوتوس رویان ۷.۱۸ درصد.

نکته ای که در این بخش وجود دارد این است که باز هم در بین صندوق ها نامی به نام سرمایه نوآور پیشگامان وجود دارد که عملکرد سالانه را نیز در صدر قرار داده و بازدهی منفی ۱.۳۲ درصدی را نشان می دهد.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر