سلیمانی: آهن کار در آسیا سرراست نیست/ نکونام را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاگردانش به ما خوشحال از می کنند


میثم سلیمانی در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس در خصوص شرایط فلز در آستانه تحریک کردن لیگ قهرمانان آسیا تصدیق شد: اینکه استیلی قهرمان لیگ برتر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ورزشی های آسیایی سر خورد خیلی مهم بود. اجتناب کرده اند تذکر انگیزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحیه.” فلز ایران، جواد نکونام را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکارانش قطعا این را درک می کنند. انشاالله همراه خود نمایشی فوق العاده خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرنشاط در اولین مسابقه سه امتیاز را به انگشت آوردند به همان اندازه در دیدارهای بعدی همراه خود امکانات بیشتری به نظر می رسد شوند.

پیشکسوت خدمه فلز همراه خود ردیابی به اینکه امید زیادی برای صعود شاگردان نکونام اجتناب کرده اند ست سوم موجود است، ذکر شد: قطعا این موضوع مناسب است. پیش بینی داریم جواد نکونام، کادرفنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیمرها فلز کار کردن خوبی داشته باشند. بعد از همه {در این} گروه خدمه های فوق العاده خوبی حضور دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقعا کار سختی است با این حال انشاالله مشاور کشورمان همراه خود دیدارهای خوشایند به مرحله بعد صعود تدریجی.

وی در خصوص اینکه برخی معتقدند فلز همراه خود خدمه های الغرافه قطر، آخال ترکمنستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچه ها الاهلی امارات کار آسانی برای صعود به مرحله بعد دارد، ذکر شد: با اشاره به ورزشی های آسیایی صحبت می کنیم. ” {در این} تورنمنت همه مسابقات دردسرساز است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمه ها ماهر هستند. نباید بگوییم شرایط سرراست است هر دو تیمی ضعیف است. خیر، که نخواهد شد. همه خدمه ها مقاوم ظاهر می شوند از این مسابقات برای همه خدمه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیمرها آنها فوق العاده ظریف است.

سلیمانی ذکر شد: همه خدمه ها دوست دارند اجتناب کرده اند گروه شخصی خارج شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی را نماد دهند. استاندارد لیگ قهرمانان آسیا واقعا بالاست. همه خدمه ها در درجه خوبی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند گیمرها ماهر استفاده می کنند. مطمئنم همه همراه خود امکانات {در این} مسابقات نمایندگی خواهند کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا فلز کاری کار آسانی نیست. همراه خود این جاری فلز راهی این رقبا ها شده به همان اندازه حریف سرسختی برای سایر خدمه ها باشد.

پیشکسوت خدمه فلز ذکر شد: اولین ورزشی {در این} مسابقات در همه زمان ها منصفانه ورزشی ظریف است. اگر در ورزشی اول همراه خود سه امتیاز پایین را توقف کنیم، قطعاًً در دیدارهای بعدی دستی تر به نظر می رسد می شویم. آرزوی موفقیت برای خدمه خوشایند فلز مشاور ایران. مطمئنم جواد نکونام را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاگردانش می توانند همراه خود اجرای خوشایند اجتناب کرده اند گروه شخصی پوست بیایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث خوشحال از {همه ما} شوند.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول سریع دهید