سند عالی فوتی تولید دیگری بر تأثیر ابتلا به کرونا در کرمانشاه – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی ظهر سه‌شنبه در ترکیبی خبرنگاران اظهار کرد: در در یک روز واحد روز قبل از این عالی مورد سازنده بستری تحت تأثیر کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴ مورد فرد مبتلا سازنده سرپایی نیز در استان کرمانشاه ایجاد شدند.

وی افزود: هم‌اکنون ۹۴ فرد مبتلا درمورد به کرونا در امکانات درمانی استان کرمانشاه بستری هستند.

رئیس کمیته {اطلاع رسانی} ستاد مدیریت کرونا دانشکده علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: انواع اشیا فوت در تأثیر ابتلاء قطعی به ویروس کرونا در ۲۴ ساعت قبلی در استان کرمانشاه عالی نفر است.

محمدی ذکر شد: مجموع جان باختگان بر تأثیر ابتلاء به کرونا در استان کرمانشاه اجتناب کرده اند ابتدای اپیدمی تاکنون، سه هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳۳ نفر است.

وی تصریح کرد: در ۲۴ ساعت قبلی ۸۱ فرد مبتلا جدید همراه خود علائم نامشخص به کرونا در بیمارستان‌های استان کرمانشاه بستری شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترخیص ۵۳ نفر اجتناب کرده اند بیمارستان پس اجتناب کرده اند درمانی انجام گرفته است.

رژیم لاغری سریع