سهشنبه؛ فعالیت اداری در ۱۵ شهرستان خوزستان با ۲ ساعت تاخیر
آغاز به کار کلیه ادارات، بانک ها و دستگاه های اجرایی (به استثنای اورژانس، پزشکی، بهداشت، اورژانس ۱۱۵، مبادلات و عملیات، خدمات شهری، شهرداری ها، بیمارستان ها و آتش نشانی ها) در شهرهای اهواز، آبادان، خرمشهر، شهرتر، شژتر، دزهر، اندیمشک، حمیدی، باوی، کارون، دشت آزادگان، شوش، هویزه و شادگان در روز سه شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ با ۲ ساعت تاخیر.