سه نظامی، ترکیه، عراق شمالی، کشت شیند – خوارچیت، مرکز آموزش، بازاریابی اجتماعی بالا


وزارت دفاع ترکیه و همچنین کشتی، شیدن سه نظامی، ترکیه، شمال عراق، خبر داد.

به گزارش تسنیم، وزارت دفاع ترکیه، رسانه های کردی، در نتیجه لشکرکشی ترویستی، رز، پنگشبه، با نظامی ترک، در شمال عراق، سه نظامی، جایی که او، جان خود راز، داداند.

واقعه منطقه عملیاتی صاعقه رخ داد کجاست؟

بیانیه وزارت دفاع ترکیه، آمده، آست: تروریست اینجا با کاما است.

سرپاز ترکی، یعنی نز امروز، شمال ادلب، کشتا شاد.

نروهای زمینی و هاوایی ترکیه ۲۵ ماه ماه عملیات من رادر میتنه دار شمال عراق با هدف ملاقات با گروه تروریستی پ.ک.ک آغاز کرندند.

هلیکوپترهای الوا بار نیرو زمینی، جت های جنجنده F-16، پاپ پده ای شانسای و جانجی و همچانین در منطقه را پشتیپانی و بامبران می کنند.

ترکی در دو سال عملیات های زیادی را در شمال عراق انجم داده است. منظور از این عملیات چیست؟این مصاحبه با تهدید منطقه است.

زیارتگاه های بغداد و یک صومعه سیاسی، به عنوان بار آن، ناراداتی، خود راز، که در آن عملیات برجسته کردن کردها و پایان است. برخی، رهبران، جریان آن، و احزاب سیاسی، عراق، کردستان را تهدید می کنند و این تصویری از تداوم عملیات در ترکیه در گفت و گو با خواهان کرد و بغداد نیز به عنوان گلایه از سازمان، کسالت و قطع رابطه با کارشناسان ترک، وجهه ملتش.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر