سود سالانه ۷.۵ میلیون سهامدار به حساب آنها واریز شد


در بین ۱۱۱ شرکت بورسی، شرکت پتروشیمی فن آوران بیش از ۱۴۰ میلیارد تومان سود …

سود سناوتی 7.5 ملیک سیحمدار به حسبشان واریز شدسود سناوتی 7.5 ملیک سیحمدار به حسبشان واریز شد

بر اساس اطلاعات سپرده گذاری مرکزی سومات، از ابتدای سال تا امروز ۱۱۱ شرکت سهامی بالغ بر ۱.۵ همت (۱۵۳۲ هزار میلیارد تومان) از طریق سجام به حساب سهامداران خود واریز کرده اند.

در بین ۱۱۱ شرکت بورسی، شرکت پتروشیمی فن آوران بیش از ۱۴۰ میلیارد تومان به حدود ۹ هزار سهامدار و شرکت لیزینگ پارسیان بیش از ۱۴۰ میلیارد تومان به حدود ۲ میلیون سهامدار پرداخت کردند.

همچنین در این مدت ۱۳۶ شرکت بورسی بالغ بر ۱۶۲۰۰ میلیارد تومان (۱۶.۲ سجاف) را به عنوان سود سهام به سهامداران خود که حدود ۲۵ میلیون نفر بودند، بدون مراجعه به بانک از طریق سجام واریز کرده اند.

به گزارش فارس، در سال های اخیر بخش قابل توجهی از این سود در حساب شرکت باقی مانده و سهامداران سود خود را دریافت نکرده اند، اما با پیگیری های رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار این مشکل از بین رفت. ریل و اقدامات پیگیری برای پرداخت سود سالانه ادامه دارد.