سود سهام دو برابر شد


دستیار سازمان بورس و اوراق بهادار از افزایش ۱۰۰ درصدی سود مالی سهام عدالت در سال جاری خبر داد.

سود سیهام عدالت 2 پاراپ شیدسود سیهام عدالت 2 پاراپ شید

دستیار سازمان بورس و اوراق بهادار از افزایش ۱۰۰ درصدی سود مالی سهام عدالت در سال جاری خبر داد.

پیمان حدادی دستیار ویژه رئیس سازمان و مشاور امور سهام عدالت در صفحه شخصی خود در فضای مجازی با اشاره به اینکه سود نقدی پرداختی به سهامداران سهام عدالت در سال گذشته حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است. ، نوشت: با توجه به برگزاری مجمع فولاد و حضور شرکت های فارسی، جم، حکمتی، شرازی، رمپنا و سایر شرکت ها، پیش بینی می شود سود مالی امسال سهام عدالت با افزایش بیشتر از ۶۰ هزار میلیارد تومان فراتر رود. از ۱۰۰%