سومین تهیه اولین سال ۱۴۰۱ بازار سرمایه


انواع ۴۰ میلیون سهم برابر ۵ سهم سهام نمایندگی فروسیلیسیم ۴‌شنبه هفته بلند مدت، همراه خود تصویر معاملاتی فروسیل در فرابورس …

سومین عرضه اولیه سال 1401 بازار سرمایهسومین عرضه اولیه سال 1401 بازار سرمایه

انواع ۴۰ میلیون سهم برابر ۵ سهم سهام نمایندگی فروسیلیسیم ۴‌شنبه هفته بلند مدت، همراه خود تصویر معاملاتی فروسیل در فرابورس ایران تهیه اولین می‌شود.

انواع ۴۰ میلیون سهم نمایندگی فروسیلیسیم برابر ۵ سهم سهام این نمایندگی، ۴‌شنبه هفته بلند مدت (۲۱ اردیبهشت) به‌عنوان سومین تهیه اولین امسال بازار سرمایه همراه خود تصویر معاملاتی “فروسیلیسیم” در فرابورس ایران تهیه می‌شود.

این میزان سهام در قیمت مبنا(کف قیمت) ۱۹۰۰۰ ریال برای هر سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر از سهمیه ۴ میلیون سهمی به خریداران مجاز به فرآیند فروش عمومی دسترس در بازار دوم پیشنهادات فرابورس تهیه تبدیل می شود. مشاور تهیه هم کارگزاری آرمون بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختصاص داده شده کسب تامین سرمایه دماوند است.

کشتی سفارش صرفا اجتناب کرده اند طریق ایستگاه های معاملاتی (نامک) امکان پذیر {خواهد بود}. علاوه بر این ۵۰ سهم اجتناب کرده اند سهام خریداری شده در روز تهیه اولین توسط خریداران مجاز به همان اندازه ۹۰ روز پس اجتناب کرده اند گذشته تاریخی تهیه اولین امکان تهیه نخواهد داشت.