سپاه ۲۱۶۸ بطری مشروبات الکلی را منهدم کرد
فرمانده منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه: ظهر امروز ناوشکن های یگان شناوری منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه بر اساس طرح مشخص گشت دریایی به یک شناور سبک مشکوک شدند. پس از توقیف و تحقیقات از این پایگاه ۲ هزار و ۱۶۸ قوطی مشروبات الکلی کشف و ضبط شد.