«سیاه چاله» به زبانی بسیار ساده و علمی: ماجرای این کشف شگفت انگیز چیست؟!
تا قبل از انیشتین، دانشمندان فکر می کردند که فضا یک “خلاء” است و هیچ تاثیری بر اجسام در حال حرکت در آن ندارد. اما انیشتین گفت که فضا دارای بافتی پنهان و کیفیتی کشسان یا منعطف است… جان مایکل گفت که اگر جسمی به قطر ۵۰۰ برابر خورشید وجود داشته باشد، چنین جسمی گرانش و سرعت فرار بسیار بالایی دارد و تمام نوری که از چنین جسمی می‌آید، تابش می‌کند، به دلیل نیروی گرانش جسم به خود آن جسم برمی‌گردد، و از آنجایی که نور از ستاره خارج نمی‌شود، ما نمی‌توانیم اطلاعاتی درباره این جسم “با دید” به دست آوریم. “.