سیستم مدیریت شهرداری تبریز نقص دارد/ شهربازی های تبریز مخصوص بزرگسالان است نه کودکان!


به گزارش خبرگزاری فارس تبریز، سیدکاظم زعفرانچیلر ظهر چهارشنبه در سی و سومین جلسه شورای اسلامی سرمایه گذاری، گردشگری و بهبود محیط کسب و کار، اظهار داشت: شورای شهر متولی سیاست گذاری شهری است.

وی افزود: از جهاتی تعریف استراتژی وظیفه شورا و اجرای فعالیت ها بر عهده زیرمجموعه های اقتصاد شهری است و حتی مدیران محلی نیز گاهی برای تکمیل عملیات باید خودشان وارد عملیات شوند. “

زعفرانچیولر با اشاره به بخش دوم سخنان خود با اشاره به نبود پارک مناسب برای کودکان گفت: هیچ پارک شهری مختص کودکان نیست و حتی خدماتی به این قشر ارائه نمی شود، حتی می توان گفت که شهربازی ها هستند. برای بزرگسالان.” و هیچ کدام برای کودکان یا نوجوانان نیستند.

رئیس کمیته سرمایه گذاری، گردشگری و بهبود فضای کسب و کار شورای اسلامی شهر تبریز گفت: سیستم حاکمیتی شهرداری نامناسب است و کارها به درستی انجام نمی شود.

وی در بخشی از سخنان خود گفت: در جلسه علنی شورای شهر گفتم که اداره سرمایه گذاری قلب تپنده شهر است اما در شهر ما اداره سرمایه گذاری ارگان دیگری ندارد چه برسد به ضربان قلبش!

زعفرانچیلر با تاکید بر ساماندهی دفتر سرمایه گذاری افزود: سازمان سرمایه گذاری باید نقشه برداری شود و به درستی پیش برود، از اداره سرمایه گذاری می خواهیم بسته ای از پروژه ها را ارائه و به ما ارائه دهد تا بتوانیم برنامه ریزی کنیم. و تایید کند.

انتظارات برای سرمایه گذاری کلان و حکمرانی شهری تا به امروز برآورده نشده است

علی نوایی باغبان، نایب رئیس کمیته سرمایه گذاری، گردشگری و بهبود فضای کسب و کار شورای اسلامی شهر تبریز نیز در این نشست گفت: انتظار داریم مدیریت جدید سازمان سرمایه گذاری در خصوص این مجموعه کاری انجام دهد و ما نیز اقدامات لازم را انجام دهیم. پشتیبانی.

یکی از اعضای شورای شهر تبریز ادامه داد: انتظارات در خصوص سرمایه گذاری کلان و حکمرانی شهری تا امروز برآورده نشده است اما اقدامات شهردار در این زمینه امیدوار کننده است.

نایب رئیس کمیته سرمایه گذاری، گردشگری و بهبود فضای کسب و کار شورای اسلامی شهر تبریز افزود: مدیریت جدید سازمان سرمایه گذاری نیز ارتباطات را آغاز کرده و ما نیز چشم انتظار اجرای اقدامات و پروژه ها هستیم.

نوایی باغبان یادآور شد: پروژه های سرمایه گذاری باید بدون معطلی شناسایی و برای عملیاتی شدن آنها تدابیری اتخاذ شود و اطلس سرمایه گذاری در اسرع وقت مورد بازنگری قرار گرفته و شهرداران مناطق نیز وارد سرمایه گذاری شوند.

لیستی از پروژه ها تهیه کنید و گره ها را بنویسید

روح الله دهقان نژاد، عضو کمیسیون سرمایه گذاری، گردشگری و بهبود فضای کسب و کار شورای اسلامی شهر تبریز نیز در این نشست گفت: کرد.

وی در بخش دوم سخنان خود یادآور شد که باید فهرستی از پروژه‌ها تهیه و گره‌ها درج شود، حتی با ارائه پیشنهاد برای اقدام فوری در این زمینه.

در ادامه سی و سومین جلسه کمیته سرمایه گذاری، گردشگری و بهبود فضای کسب و کار شورای اسلامی شهر تبریز، رضا خلیلی رئیس جدید سازمان سرمایه گذاری شهرداری تبریز نیز گزارشی از عملکرد و سیاست تشویقی این مجموعه ارائه کرد.

انتهای پیام/
آن را در صفحه اول توصیه کنید