سیل یزد/ خسارت به ۲۲۰ خانه
میراث فرهنگی استان یزد: پس از بارندگی های سیل آسا در مناطق مختلف استان یزد شاهد آبگرفتگی در تمامی مناطق و آبگرفتگی معابر، منازل و مغازه های سطح شهر بوده ایم که خسارات زیادی به بناهای خطرناک و فرسوده شهر یزد وارد کرده است. از جمله ساختار تاریخی یزد.