شانه تخم مرغی دو کیلویی ۷۹۶۰۰ تومان


مدیر فروشندگان مرغ و ماهی در تهران تاکید کرد: قیمت قطعی تخم مرغ تغییری نکرده است و فروش بیش از قیمت قطعی تخلف محسوب می شود.

شانه دو کیلویی تکمرہ, 79 هزار و 600 تومانشانه دو کیلویی تکمرہ, 79 هزار و 600 تومان

مهدی یوسف خانی درباره تغییرات قیمت تخم مرغ گفت: قیمت مصوب تخم مرغ تغییری نکرده و همان نرخ مصوب کیلویی ۳۹ هزار و ۸۰۰ تومان و دو کیلویی ۷۹ هزار و ۶۰۰ تومان است.

وی درباره قیمت چند برابری تخم مرغ در بازار گفت: بخشی از این تفاوت قیمت ممکن است ناشی از فساد یا سوء استفاده برخی اصناف در مناطق شهری باشد که می توانند فروش بیشتری داشته باشند. اما در عمده مناطق شهر که بررسی می کنیم تا ۸۲ هزار تومان و در برخی جاها حتی ۸۰ هزار تومان قیمت ها را دیده ایم. اما اینکه می گویید قیمت ها به ۹۰ هزار تومان رسیده است غیرممکن نیست اما در هر صورت باید به قیمت تایید شده احترام گذاشت.

به گفته رئیس مرغ و ماهی فروشان تهران، متأسفانه مرغداران بر سر قیمت مصوب بحث می کنند، همانطور که قیمت مرغ ۶۰ هزار تومان است، اعتراض و خواستار افزایش قیمت هستند، اما ستاد بازار کشور آیین نامه هنوز تصمیم جدیدی ارائه نکرده است، دلیل آن هم رعایت نرخ مصوب کیلویی ۳۹ هزار و ۸۰۰ تومان و شانه ۸۰ هزار تومان است که خرید و فروش به غیر از اینها تخلف است.

یوسف خانی درباره احتمال کاهش قیمت تخم مرغ تصریح کرد: بستگی به تصمیم دولت و ستاد تنظیم بازار کشور دارد اما امیدوارم تا پایان سال نرخ مصوب جدیدی نداشته باشیم.