شنبه ۲۷ فروردین; زمان قرعه کشی ساختار پیش کالا ایران خودرو


گروه اقتصادی ایران خودرو ۸ محصول شخصی را در ساختار پیش کالا یکساله را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ۲ بخش پیش کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی نامه …

شنبه 27 فرودین;  زمان قره کاشی طرح پیش فروش ایران خودروشنبه 27 فرودین;  زمان قره کاشی طرح پیش فروش ایران خودرو

گروه اقتصادی ایران خودرو هشت محصول شخصی را در ساختار پیش کالا عالی ساله در قالب ۲ بخش پیش کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچه ها حاضر کرد.

{در این} ۲ بخش، محصولات تارا دستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودکار، ۲۰۷ دستی سقف شیشه ای، راناپلاس، سورین پلاس، دیناپلاس توربو همراه خود گیربکس شش سرعته، دنا پلاس خودکار توربوشارژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۷ خودکار ۲ رنگ همراه خود کمتر از مدت عرضه یکساله می باشد. .

مشتریان باقی مانده روز شنبه ۲۷ فروردین ساعت ۱۰ صبح به قید قرعه همراه خود حضور نمایندگان رگولاتوری خاص خواهند شد.


نامزدها می توانند اجتناب کرده اند روز سه شنبه ۲۳ فروردین ماه همراه خود برای مشاوره موقعیت یابی کالا اینترنت محصولات ایران خودرو نسبت به سند شناسایی اولین سه روزه اقدام کنند.