شگفتی های برتر


چرا قانون در هنگام دریافت مستمری ۷ برابر حداقل دستمزد رعایت می شود اما در پرداخت مستمری رعایت نمی شود؟!

رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی گفت: در زمان دریافت حق بیمه نمی توانیم ۷ بار قانون را رعایت کنیم اما در پرداخت مستمری نمی توانیم به آن عمل کنیم.

محمد حسن زاده (کارشناس تامین اجتماعی) با انتقاد از سیاست افزایش ۱۰ درصدی مستمری ها در سایر سطوح گفت:

این کارشناس تامین اجتماعی با اشاره به سیاست های ابلاغی مدیر ارشد گفت: در سال های گذشته با سیاست های ارتباطی مدیر ارشد ارتباطی نداشتیم اما امسال این اتفاق افتاد و دوستان ما تبلیغات زیادی در مورد این سیاست ها کردند. مطمئناً جای خوشحالی است، اما فقط زمانی که تمام شود.

رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی گفت: تصمیم بازنشستگی در واقع اولین آزمونی است که آیا این سیاست ها اجرایی شده است یا خیر. در ماده ۵ سیاست ابلاغی صحبت از حفظ قدرت خرید اقشار آسیب پذیر است، اما سوال اینجاست که آیا با افزایش ۱۰ درصدی دستمزدها در برابر تورم ۷۰ درصدی، قدرت خرید را افزایش می دهیم یا از بین می بریم؟!

زدا ادامه داد: همچنین در بند ۹ سیاست ابلاغی آمده است که تمامی تصمیمات کلان کشور باید همراه با تامین اجتماعی باشد. این مکمل در کجای مصوبه بازنشستگی دولت قرار دارد؟

وی گفت: وزیر کار می گوید برای اولین بار است که عدالت برقرار می شود! شما با افزایش حقوق ۳۸ درصدی سایر بازنشستگان موافقت کردید، اما اکنون دولت با افزایش ۱۰ درصدی حقوق موافقت کرده است. اگر می گویید ده درصد افزایش حقوق یک قاضی، چرا با آن ۳۸ درصد موافق بودید؟ آیا با دانستن این که افزایش ۳۸ درصدی غیرمنصفانه است، آن را امضا کردید؟!

وی تصریح کرد: این تصمیم اگر بیمه ضمیمه داشت باید رعایت می شد. ما باید از کسانی که بیشترین حق بیمه را پرداخت کرده اند و سال ها بیشترین پرداخت را پرداخت کرده اند حمایت کنیم تا دیگران را به پرداخت حق بیمه بیشتر تشویق کنیم. ما باید به این افراد حقوق بیشتری بدهیم.

رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی گفت: چرا قانون ۷ برابر حداقل دستمزد هنگام دریافت حق بیمه به شدت رعایت می شود اما در پرداخت مستمری اینگونه نیست. در حال حاضر بین حداقل و حداکثر در پرداخت الحاقیه تفاوت وجود دارد و تعادل برقرار شده است، اما آیا در پرداخت مستمری ها نیز این موضوع رصد شده است؟

زدا گفت: بر اساس این اصل اگر کسانی که حداقل دستمزد دریافت می کنند حدود ۵ برابر ۷ برابر آن ۳۵ میلیون حقوق بگیرند، آیا پیگیری می شود؟ در زمان دریافت حق بیمه نمی توانیم ۷ بار پیگیری کنیم اما در پرداخت مستمری نمی توانیم این موضوع را رعایت کنیم.

وی گفت: البته ما نمی گوییم حداقل دستمزد ۵۷ درصد افزایش پیدا نکند. اگر تورم ۷۰ درصد باشد و دستمزدها را ۵۷ درصد افزایش دهیم، جدول بازنشستگی را ۱۳ درصد کاهش داده ایم. پیام ما این است که علاوه بر پرداخت حداقل دستمزد، حق سایر مستمری بگیران نیز ضایع نشود.

رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی گفت: موضوع دیگر این است که سیاست دولت یک بام و دو هوا است. حقوق یک گروه بر اساس مصوبه شورای عالی کار و حقوق گروه دیگر بر اساس بودجه دولت افزایش یافته است.

وی تاکید کرد: زمانی که دولت اصل مالکیت سازمان را تعیین کرد باید ردیف جداگانه ای در بودجه تامین اجتماعی ببیند و به درآمد دولت کمک کند. این یعنی دادن حق به سازمان و بودجه بندی. اگر بودجه ای تخصیص ندهند و فقط در تصمیم گیری ها دخالت کنند، خلاف بیمه است. سازمان تامین اجتماعی باید بر اساس اصول و ضوابط بیمه ای اداره شود نه حمایتی.