صعود سپاهان شناخته شده به عنوان اولین تیمی کدام ممکن است در گرو رفتن اجتناب کرده اند کارکنان سراسری قطر است


حسین شیرخابی کارشناس فوتبال در اظهار داشت وگو همراه خود خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس در اصفهان، در خصوص حضور کارکنان فوتبال فولادمبارکیه سپاهان در لیگ قهرمانان آسیا، اظهار داشت: سپاهان در دیدار مقابل پاختاکور در گذشته اجتناب کرده اند گلزنی فوق العاده محتاطانه حرکت کرد. هدف.

وی یکپارچه داد: در نیمه اول مشابه با ورزشی صنعت نفت فینال ورزشی لیگ در گذشته اجتناب کرده اند این ورزشی را انجام دادم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضربات کرنر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضربات ایستگاهی نیز همراه خود نتیجه ۳ بر صفر پیروز شد.

الشرخابی اظهار داشت: “در ورزشی پاختاکور در نیمه اول، این توسعه کارساز نبود، کارکنان ها اضافه نشدند.”

را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارشناس فوتبال همراه خود خاص اینکه نویدکیا در نیمه دوم کارکنان را اجتناب کرده اند تذکر رفتار تاکتیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه ورزشی انصافاًً اصلاح داد، اظهار داشت: نیمه دوم منصفانه ورزشی انصافاًً برتر حاضر داد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید با توجه به حریفان سپاهان اظهار داشت: کارکنان دوحه در گذشته اجتناب کرده اند آغاز مسابقات محکم ترین کارکنان مسابقات بود، حداقل می توان اظهار داشت پرهزینه ترین کارکنان مسابقات بود، معادلات این گروه به همان اندازه حدودی به هم ریخته است. . .

الشرخابی همراه خود ردیابی به اینکه اگر سپاهان می خواست {در این} گروه اول شود باید کارکنان قطری را شکست دهد، افزود: این کارکنان گیمرها فوق العاده خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاثیرگذاری دارد کدام ممکن است کار را برای سپاهان روی حیله و تزویر می کنند.

این کارشناس فوتبال اظهار داشت: به صورت جداگانه محرم نویدکیا اگر یک بار دیگر همراه خود کارکنان قطری فوتبال ورزشی تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ساختار های مختلفی در ورزشی استفاده تدریجی ممکن است سودآور باشد، هرچند قطری ها شکست خوردند با این حال ورزشی ظریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمی است.

انتهای پیام/۶۳۱۲۶/الف/
این را برای صفحه اول سریع دهید