طرح شکایت از پیمانکار پروژه تصفیه خانه فاضلاب آبیک


داراب بیرونوندی گفتوگو وی با اشاره به اجرای تصفیه خانه آبیکی در قزوین توسط خبرنگار فارسی قزوین گفت: با توجه به مشکلات مالی پیمانکار و واگذاری آن به شرکت هایی که عملاً درگیر پروژه نبودند، این پروژه به تاخیر افتاد و داشتیم. برای ادامه روند اجرایی.” پیگیری از طریق قوه قضائیه

وی با اشاره به اینکه قرارداد پروژه تصفیه خانه فاضلاب شهر آبیک در سطح ملی منعقد شده است، افزود:یکی و فرصتی که در اختیار پیمانکار قرار داده شده به دلیل انجام نشدن کار بوده و در دادگاه طرح دعوا و اولین مرحله رسیدگی در تیرماه برگزار می شود و به دلیل مشکلات حقوقی عملا امکان ادامه کار برای شرکت وجود ندارد. پروژه دستور کار در دستور کار رئیس دادگستری شهرستان آبیک قرار دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قزوین در پاسخ به سوال خبرنگار فارسی، دلایل تاخیر چند ساله در اجرای پروژه تصفیه خانه فاضلاب آبیک و عدم شکایت پیش از این از پیمانکار را تشریح کرد. دیدن ما چند سالی است که پیگیر موضوع هستیم و به پیمانکار فرصت تکمیل پروژه را داده ایم و حتی به رئیس دادگستری آبیک هفت ماه فرصت داده شد اما او کاری نکرد و پرونده به مرحله رسیدگی رسید.

بیرونوندی افزود: پروژه تصفیه خانه فاضلاب شهر آبیکو را رصد خواهیم کرد و به محض تعیین پیمانکار، با اقدامات مناسب نسبت به تکمیل پروژه اقدام خواهیم کرد.

پایان پیام/
آن را در صفحه اول توصیه کنید