عالی منتقد سینمایی: همراه خود «جوکر» به دوران لودگی صرف برگشته‌ایم
«جوکر»، کاری اجتناب کرده اند احسان علیخانی است کدام ممکن است در آن سیامک انصاری مهمانانش را همراه خود {ممنوع کردن} «سرگرم کننده» را انتخاب کنید و انتخاب کنید وادار کردن به «خنداندن دیگران» به مشکل می‌کشد.

رژیم لاغری سریع