عراق در حال بررسی لغو همه محدودیت‌های کرونایی
رفع محدودیت‌های کرونایی هنگام برگزاری جلسه کمیته عالی بهداشت و سلامت عراق اعلام خواهد شد.