عضو حزب الله: در روز انتخابات، دشمنان شاهد شکست شخصی خواهند بود


به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، نبیل قائوق، یکی اجتناب کرده اند اعضای شورای مرکزی حزب الله در این زمان دوشنبه تاکید کرد: دشمنان حزب الله همراه خود اعمال تحریم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارعاب لبنانی ها سعی دارند این جنبش را اجتناب کرده اند متحدانش کنار کنند.

جامعه خبری الجدید به نقل اجتناب کرده اند قوق، ادعا کرد کدام ممکن است حزب الله لیست های انتخاباتی شخصی را همراه خود مشارکت همپیمانان شخصی تهیه کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشمنان از دوام به خطا شخصی در برآورد امکانات ائتلاف های حزب الله پی بردند.

وی همراه خود دقیق اینکه حزب الله ائتلاف های استراتژیک فراتر اجتناب کرده اند ائتلاف های فرقه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان ای دارد، تصریح کرد: صندوق های رای ۲۵ اردیبهشت شاهد شکست ساختار جدایی حزب الله اجتناب کرده اند ائتلاف های سراسری {خواهد بود}.

این مقام حزب الله همراه خود تاکید بر اینکه فشار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریم {نمی تواند} اتحادهای راهبردی حزب الله را اصلاح دهد، اما علاوه بر این بر وفاداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات حزب الله می افزاید، خاطرنشان کرد: محور دشمنان حزب الله همراه خود حمایت آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان به طور مصنوعی شخصی را متورم کرده است.

قائوک در نهایت {تأکید کرد}: پس اجتناب کرده اند این حمایت، توهمات را انتخاب کنید و انتخاب کنید توهمات دشمنان حزب الله افزایش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار به جایی رسید کدام ممکن است مانترا آنها «خلع سلاح حزب الله» شد، با این حال رژیم صهیونیستی نیز شکست خورد. با این حال در روز انتخابات به این اشخاص حقیقی {اطلاع رسانی} احتمالاً خواهد بود.

در همین راستا، دیروز یکی اجتناب کرده اند افسران حزب الله ادعا کرد کدام ممکن است این جنبش همراه خود وجود همه بازاریابی رسانه های سیاسی علیه از دوام همچنان مورد پسند ترین است.

وی به تداوم دخالت آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان در امور لبنان ردیابی کرد، با این حال آنها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجزا آنها در موجود در لبنان {نمی توانند} این واقعیت را نادیده بگیرند کدام ممکن است حزب الله مورد پسند ترین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاری در توجه متجاوزان {خواهد بود}.

این مقام حزب الله همراه خود ردیابی به عملکرد سفارت آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول عربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امارات در تضعیف از دوام در لبنان، تاکید کرد کدام ممکن است کارمندان سفارت آمریکا تقاضا کمک می کنند، با این حال کمک های آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان معادلات را اصلاح نمی دهد. دستاوردهای از دوام” ابی.

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری ۱۰۴۳ نفر برای عالی بخش انتخابیه کاندیدا شدند. ۱۵۵ نفر اجتناب کرده اند مجموع نامزدهای ادعا شده زن هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵ سهم اجتناب کرده اند کل نامزدها را نمایند. انتخابات ۲۰۲۲ لبنان اجتناب کرده اند تذکر انواع نامزدها بهترین انتخابات در پانزده سال قبلی است. در انتخابات ۲۰۱۸، ۹۷۶ نفر، اجتناب کرده اند جمله ۱۱۱ زن; در انتخابات ۱۳۸۸ ۷۰۲ نفر برای ادغام کردن ۱۲ زن را انتخاب کنید و انتخاب کنید در انتخابات ۲۰۰۵ ۴۸۴ نفر برای ادغام کردن ۱۶ زن در کاندیداتوری نمایندگی کردند.

انتخابات پارلمانی لبنان هر ۴ سال یکبار برگزار می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه توافقنامه طائف (معقد شده در سال ۱۹۸۹) ۱۲۸ کرسی در پارلمان بین مسیحیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسلمانان قطع می‌شود: ۲۸ کرسی برای سنی‌ها، ۲۸ برای شیعیان، ۸ برای دروزی‌ها، ۳۴ برای مسیحیان مارونی، ۱۴ کرسی برای شیعیان. مسیحیان ارتدکس، ۸ کرسی برای مسیحیان کاتولیک، ۵ کرسی برای ارمنیان، ۲ کرسی برای علوی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی کرسی برای اقلیت های مسیحی.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید