عضو ماه جولای ناتالی سالتر از South Riding


TFE مایل است به عضو ماه جولای ، ناتالی سالتر از South Riding ، تبریک بگوید! ناتالی در سال 2018 به TFE South Riding پیوست. در سال 2017 ، او در وزن هدف خود بود ، اما اضافه کار و در دوران قرنطینه وزن خود را دوباره افزایش داد. ناتالی گفت که عکسهای خودش را دیده و تصمیم گرفته است که دیگر نمی خواهد شیوه زندگی ناسالم را که زندگی می کند ، ادامه دهد. تا پایان سال 2020 ، او 60 کیلوگرم از وزن خود بیشتر بود …

منبع

دیدگاهتان را بنویسید