عملکرد مسجد در باور گروه اسلامی – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدعلی الساداتی ذکر شد: مساجد اجتناب کرده اند ابتدای اسلام محور هر کار اسلامی {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای حضور در گروه اسلامی باید به مسجد محوری در محله ها.”