عمیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط اکتسابی رهن ۶۰۰ میلیون تومانی


به تازگی سقف تسهیلات مونتاژ مسکن همراه خود افزایش ۳۳ درصدی به ۶۰۰ میلیون تومان رسیده کدام ممکن است سقف این…

به تازگی سقف تسهیلات مونتاژ مسکن همراه خود افزایش ۳۳ درصدی به ۶۰۰ میلیون تومان رسیده کدام ممکن است سقف این رقم در ۱۲ شهر به سازندگان حرفه‌ای کدام ممکن است اجتناب کرده اند فناوری‌های نوین استفاده می‌کنند تعلق خواهد گرفت.

ایسنا نوشت: افزایش ارزش‌های مونتاژ مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط سالیانه ۴۰ به همان اندازه ۵۰ درصدی قیمت مصالح ساختمانی، مقامات را بر آن داشت به همان اندازه سقف رهن مونتاژ مسکن را افزایش دهد. سال ۱۴۰۰ سقف تسهیلات مونتاژ مسکن ۴۵۰ میلیون تومان بود کدام ممکن است امسال به ۶۰۰ میلیون تومان به ازای هر واحد رسیده است.

مقامات سیزدهم قالب  مونتاژ ۴ میلیون واحد مسکونی طی ۴ سال در قالب نهضت سراسری مسکن را تحریک کردن کرده کدام ممکن است آگاه می‌شود اجرای آن به بخش شخصی واگذار خواهد بود. به این انجمن اگر مقامات توانایی داشته باشد ساخت سالیانه مسکن را اجتناب کرده اند حدود نیم میلیون واحد مسکونی حال به حدود عالی میلیون واحد برساند به یک معنا در پوشش‌های کلان شخصی در بخش مسکن سودآور {بوده است}.

مشاوران معتقدند تخصص مسکن مهر کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند تحویل داد حدود ۱۵ سال باقی مانده است به طور مناسب در بخش‌هایی اجتناب کرده اند ملت به اتمام نرسیده نماد داده مقامات باید اجتناب کرده اند دخالت مستقیم در مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز خودداری تنبل. اجتناب کرده اند آن طرف بخش شخصی شرایط چندان مطلوبی ندارد. کاهش توان نامزدها مسکن، انبساط قیمت مصالح ساختمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازده سرمایه زیرین‌تر اجتناب کرده اند نرخ تورم کلی، در نتیجه کاهش انگیزه‌های بخش شخصی برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن شده است.

اجتناب کرده اند طرف تولید دیگری مقامات قیمت مونتاژ واحدهای نهضت سراسری مسکن را در فینال به‌روزرسانی ۴.۵ میلیون تومان در هر متر مربع ادعا کرده کدام ممکن است سازندگان معتقدند همراه خود این مبالغ نمی‌توان تعهد‌ها را پیش برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزش‌ها فراتر اجتناب کرده اند این ارقام است. به همین دلیل به تذکر می‌رسد افزایش تسهیلات مونتاژ می‌تواند راهکاری متنوع برای انبساط مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز در ملت باشد.

موسسه مالی مسکن برای سال جدید سقف تسهیلات مونتاژ مسکن را اجتناب کرده اند ۴۵۰ به ۶۰۰ میلیون تومان افزایش داد. {در این} خصوص عالی بسته اعتباری جهت اعطای تسهیلات مونتاژ مسکن در ۱۲ سقف منحصر به فرد همراه خود برای درمان شهر اقامتگاه، استفاده اجتناب کرده اند فناوری‌های نوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط فنی سازنده تدوین کرده است.

محمود شایان ـ مدیرعامل موسسه مالی مسکن {در این} خصوص آگاه است: سقف این تسهیلات برحسب طبقه‌بندی جمعیتی شهرها به چند گروه جدا کردن می‌شود کدام ممکن است در هر گروه، بسته به اینکه سازنده متقاضی تسهیلات مونتاژ، اجتناب کرده اند فناوری نوین ساختمانی در مونتاژ‌وساز استفاده تنبل هر دو خیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این برحسب اینکه سازنده حرفه‌ای باشد هر دو استاندارد (غیرحرفه‌ای)، سقف تسهیلات نیز منحصر به فرد تصمیم گیری‌شده است.

وی دقیق کرد: در بسته اعتباری سال جاری افزایش ساخت مسکن، برای ۱۲ شهر «تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، کرج، اهواز، بندرعباس، بوشهر، قم، ساری را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشت» سقف تسهیلات مونتاژ مسکن برای سازندگان حرفه‌ای کدام ممکن است اجتناب کرده اند فناوری نوین هم استفاده کنند، ۶۰۰ میلیون تومان به ازای هر واحد است.

مدیرعامل موسسه مالی مسکن افزود: علاوه بر این به سازندگان غیرحرفه‌ای کدام ممکن است اجتناب کرده اند فناوری نوین مونتاژ در تعهد شخصی بهره بگیرند، ۵۵۰ میلیون تومان تسهیلات به ازای احداث هر واحد مسکونی تیز کردن می‌شود.

وی دلیل داد: در شهرهای مذکور، به سازندگان حرفه‌ای کدام ممکن است اجتناب کرده اند فناوری نوین ساختمانی استفاده نکنند، ۵۰۰ میلیون تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سایر سازنده‌ها نیز ۴۵۰ میلیون تومان تسهیلات با بیرون سپرده مونتاژ تیز کردن می‌شود.

شایان تصریح کرد: در سایر امکانات استان‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر گروه، سقف تسهیلات به ترتیبی کدام ممکن است برای سازندگان گروه اول ادعا شد، همراه خود مبالغ ۵۰۰ میلیون تومان، ۴۵۰ میلیون تومان، ۴۰۰ میلیون تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۵۰ میلیون تومان به ازای هر واحد مسکونی قابل تیز کردن است.

به گزارش پایگاه خبری موسسه مالی مسکن، مدیرعامل موسسه مالی مسکن افزود: علاوه بر این در شهرهای همراه خود گروه کمتر اجتناب کرده اند ۲۰۰ هزار نفر گروه، سقف تسهیلات در ۴ حالت ذکرشده به همین ترتیب ۴۵۰ میلیون، ۴۰۰ میلیون، ۳۵۰ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۰ میلیون تومان است.

شایان همراه خود ردیابی به اینکه سقف تسهیلات با بیرون سپرده مونتاژ مسکن در سال جاری بیش اجتناب کرده اند ۳۰ نسبت نسبت به سال قبلی مرتفع است، ذکر شد: پیش‌سوراخ بینی می‌شود بر ایده پوشش جدید تهیه کنید پولی مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت مسکن، بخش قابل‌توجهی اجتناب کرده اند ارزش‌های احداث واحد مسکونی، همراه خود تسهیلات جدید موسسه مالی مسکن محافظت داده شود.

مدیرعامل موسسه مالی مسکن افزود: این بسته {کمک خواهد کرد} به همان اندازه ساخت مسکن علاوه بر این سهمیه مونتاژ عالی‌میلیون واحد مسکونی در سال، در شهرهای ملت افزایش مضاعف پیدا تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید درنهایت، ضرر خانه‌دار شدن اقشار هدف در ملت برطرف شود.

رژیم لاغری سریع