عمیق مجوزهای ویژه اتحادیه ها در ماه مبارک رمضان
اتحادیه های آب میوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بستنی، کافی شاپ ها، کافی شاپ ها، کافی شاپ ها، سفره خانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر نوع اتحادیه کدام ممکن است شرکت ها پذیرایی حاضر می دهد به همان اندازه صبحانه مجاز به ورزش نمی باشد.