عکس همایش کودکان حسین / همنوایی اردبیل با لالایی رباب


همزمان با هفتم محرم، صبح روز جمعه ۲۳ مردادماه در ورزشگاه ۶۰۰۰ نفری رضازاده اردبیل همایش بزرگ فرزندان خردسال حسینی برگزار شد.

سید مهدی پناهی

۱۳:۲۳

۱۴۰۱-۵-۵
۰http://fna.ir/1qlirz