عید فصح در طول طاعون یازدهم: جشن بگیرید!


این از “بیل وورتزل” در مورد غذا برای اندیشه درباره COVID-19 آمده است.

و یک خواننده ، هاروی کارول ، این را (منبع اصلی ناشناخته) ارسال می کند:

یکی از سرآشپزهای مورد علاقه من ، مارک استراوسمن ، دستورالعملی برای عید فصح مجازی ارسال کرده است. در اینجا ، برای مثال ، ویدئوی او برای ماتزو خودت تهیه کن.

داینو!

  • اشتراک گذاری
  • توییت
  • پست الکترونیک
  • اشتراک گذاریدیدگاهتان را بنویسید