فارسی من قطار سریع السیر تهران – مشهد را برگردانید


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، چندی پیش کاربران این خبرگزاری با ثبت کمپینی با عنوان «بازیابی قطار سریع السیر تهران – مشهد» خواستار پیگیری موضوع شدند.

در این بررسی آمده است: به دلیل حمایت ناکافی دولت و مدیریت ضعیف قبل از قطار سریع السیر تهران- مشهد و بالعکس و هزینه بسیار بالای آن برای ناوگان ریلی کشور، این قطارها از سامانه خارج شدند.

در ادامه این کمپین امضاکنندگان نوشتند: با توجه به کارایی و سرعت بالای این خط ریلی و در راستای ارتقای ناوگان حمل و نقل کشور، از دولت انقلابی و جهادی فعلی خواستار احیای این موضوع هستیم.

لذا با توجه به ماموریتی که خبرگزاری فارس در خصوص پیگیری سوژه های فارس من برای خود تعریف کرده است، قطعا این موضوع را برای پیگیری در دستور کار قرار داده و خواستار توضیح از مسئولین خواهد شد. .

در صورت تمایل، سایر کاربران نیز می توانند به امضا کنندگان کمپین بپیوندند. اگر امضاهای این کمپین به ۱۰۰۰ امضا و بیشتر برسد، قطعا خبرگزاری فارس این موضوع را بیشتر پیش خواهد برد.

انتهای پیام/
این مقاله را به صفحه اول توصیه کنید