فارس/ ۳ نفر بر اثر سانحه رانندگی در چاله آب جان باختند
مرکز حوادث و اورژانس استان فارسی: از مردم تقاضا داریم از شنا در استخرها، سدها و سایر اماکن بدون ایمنی و ناجی غریق خودداری کنند و پس از فراگیری فنون شنا فقط در مکان های استاندارد شنا کنند تا هرگز شنا نکنند. شاهد ما نباید در سطح جامعه چنین حوادث ناگواری داشته باشیم.