فاصله ۵ میلیاردی تا تکمیل مجهزترین آزمایشگاه زلزله کشور
استادیار گروه مهندسی زلزله شریان‌های حیاتی پژوهشگاه بین‌المللی زلزله با تاکید بر اینکه میز لرزه این آزمایشگاه دارای ۶ درجه آزادی است که با رفع مشکلات اعتباری قابل بهره‌برداری خواهد بود، گفت: برای تکمیل این بخش به ۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.