فراوان اجتناب کرده اند داده ها آموزان در حرم مطهر رضوی همراه خود چاقو زخمی شدند


همزمان همراه خود سومین روز اجتناب کرده اند ماه مبارک رمضان، ساعتی پیش ۲ داده ها آموز حاضر در صحن رسول اکرم (صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله) حرم رضوی (صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله) مورد حمله شخص خاص همراه خود چاقو قرار گرفتند. تحمل تجزیه و تحلیل. .

خواسته در حرم مطهر رضوی با ضربات جاگو مجروح شیند برآورده شد.خواسته در حرم مطهر رضوی با ضربات جاگو مجروح شیند برآورده شد.

همزمان همراه خود سومین روز اجتناب کرده اند ماه مبارک رمضان، ساعتی پیش ۲ داده ها آموز حاضر در صحن رسول اکرم (صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله) حرم رضوی (صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله) مورد حمله شخص خاص همراه خود چاقو قرار گرفتند. تحمل تجزیه و تحلیل. .

به گزارش تسنیم اجتناب کرده اند مشهد مقدس، ساعتی پیش در سومین روز اجتناب کرده اند ماه مبارک رمضان ۲ داده ها آموز در میدان رسول الله صلی الله علیه وسلم مورد حمله همراه خود چاقو قرار گرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخص خاص تحمل تعقیب است.

همراه خود امتحان شده نیروهای انتظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یگان ایمنی حرم، مسئله جنایت بلافاصله دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرضه عناصر انتظامی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجروحان بلافاصله به بیمارستان منتقل شدند.

آستان قدس رضوی در محکومیت این تعرض به حرم حضرت رضا علیه السلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحانیت ممتاز، موضوع را به همان اندازه حصول نتیجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص شدن عناصر پیگیری می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اطلاع افراد گران قیمت می رساند. .