فرمانده ارتش: ما به دنبال پیشرفته ترین سلاح ها هستیم اما توکل به خدا داریم


به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، سردار سلامی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جشنواره مالک اشتر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: آنچه افتخاری بالاتر از پاسدار بودن است، هدف اصلی آمریکاست و وقتی زمین می افتد دشمن. احساس می کند از شهادت این پاسدار دنیا را گرفته است. البته این اندازه دشمن نیست بلکه اندازه این گارد است.

در جنگ، اسلحه مؤثر است. ما برای تولید و به دست آوردن پیشرفته ترین سلاح ها تلاش می کنیم، اما به آنها تکیه نمی کنیم و از سلاح ها معجزه نمی خواهیم. بلکه به خدا امیدواریم. این راز پیروزی ماست.

وقتی به خدا نگاه می کنی، به تعبیر قرآن هر نیرویی مایه هیبت است و اندازه آن از پشه کوچکتر است. اگر از دشمن نترسید، حرکت می کنید. ترس متوقف می شود و از سوی دیگر ایمان ترس را از بین می برد. انسان مومن نمی افتد. هر چه مؤمن به خطر نزدیکتر شود، قوی تر می شود. این خاصیت ایمان است.

اعتراف می کنم که همه شما فرماندهان در این امر دشوار موفق بوده اید.

تمام شده است. . .
این مقاله را به صفحه اول توصیه کنید