فروش ارز مسافرتی به برخی افراد ممنوع است


بررسی میدانی برخی صرافی ها نشان داد که بخشنامه بانک مرکزی در صرافی ها نصب شده و …

فروش ارز مسافرتی به برخی افراد ممنوع استفروش ارز مسافرتی به برخی افراد ممنوع است

بر اساس بخشنامه بانک مرکزی مبادلات ارزی، فروش ارز مسافرتی به اتباع مضاعف و افراد مقیم خارج از کشور ممنوع است.

به گزارش ایسنا، بررسی میدانی برخی صرافی ها نشان داد که بخشنامه بانک مرکزی به صرافی ها الصاق شده و در یک بند به عدم دریافت ارز مسافرتی اشاره شده است.

یکی از اعضای کانون صرافی های ایران گفت: بر اساس بخشنامه بانک مرکزی ارز مسافرتی برای افرادی صادر می شود که فقط ویزای توریستی یا مسافرتی داشته باشند و به افرادی که در خارج از کشور زندگی می کنند ارز مسافرتی پرداخت نمی شود.

کامران سلطانی زاده افزود: دوتابعیتی نمی توانند ارز مسافرتی دریافت کنند و فروش ارز به این افراد در صرافی ها ممنوع است.

وی افزود: در این زمینه فردی که در خارج از کشور زندگی می کند و یا در کشوری غیر از ایران اقامت دارد، با توجه به درآمد واقعی آن فرد در آن کشور، قصد ندارد ارز مسافرتی در اختیار وی قرار دهد. بار هزینه های سفر او بر دوش ارز دولتی گذاشته شده است.

بر اساس این گزارش، بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، حداکثر میزان فروش ارز توسط صرافی ها به هر ایرانی بالای ۱۸ سال و یک بار در سال تا سقف سقف، برای کشورهای دارای روادید ۲۰۰۰ یورو است. ویزا ۳۰۰ یورو و سفر زمینی، ریلی و دریایی نیز ۳۰۰ یورو یا معادل آن به ارز دیگر است.