فروش نان هوشمند (عکس)
نصب کارتخوان هوشمند فروش نان برای مبارزه با قاچاق آرد در استان کرمانشاه به عنوان ششمین استان اجرای طرح هوشمند یارانه نان در ۱۵۰۰ نانوایی آغاز شد. قیمت ها فعالیت خرید