فوت ۳ فرد مبتلا عروق کرونر در خراسان شمالی – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر سید جواد، pureng وی شامگاه چهارشنبه در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود اصحاب رسانه ذکر شد: طی ۲۴ ساعت قبلی ۵۸ فرد مبتلا جدید کرون در بیمارستان های شهرستان بستری شدند. {در این} مدت ۳ فرد مبتلا جان شخصی را اجتناب کرده اند بازو دادند.

رئیس دانشکده علوم پزشکی خراسان شمالی ذکر شد: در جاری حاضر ۱۶۷ فرد مبتلا سازنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامشخص همراه خود علائم بیماری کووید ۱۹ در بیمارستان های استان بستری هستند.

وی بر لزوم تزریق دوز ادای احترام به واکسن کرونا تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: واکسیناسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت اطلاعات بهداشتی مهم تعمیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت بیماری عروق کرونر مرکز است. به همین دلیل شهروندانی کدام ممکن است ادامه دارد واکسن کرونا را اکتسابی نکرده‌اند هر دو نوبت سوم آن‌ها ادعا به اقدامات عاجل انجام دهند.

pureng وی ذکر شد: در اشخاص حقیقی تحت تأثیر بیماری عروق کرونر علائم مرتفع است.

رئیس دانشکده علوم پزشکی خراسان شمالی در نهایت ذکر شد: {افرادی که} این علائم را دارند باید قرنطینه شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروتکل های بهداشتی را انتقادی بگیرند.