فیلم/ عملیات استشهادی یک جوان فلسطینی در باب العامودفیلم/ عملیات استشهادی یک جوان فلسطینی در باب العامود – مشرق نیوز
رژیم لاغری سریع