فینال قیمت آپارتمان‌های مسکن مهر


به گزارش خبرآنلاین، در سال‌های قبلی همواره مسکن مهر جزو آپارتمان‌های بودجه قیمت به طور قابل توجهی در فراگیر شهرهای عظیم محسوب می‌شد با این حال اکنون واحدهای مسکونی مهر نیز دچار جهش قیمت شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای گرفتن آنها در شهر جدید پردیس حداقل باید بین ۷۶۰ میلیون به همان اندازه ۱۲۰۰ میلیارد تومان داشت.

شهر پردیس اجتناب کرده اند سال ۹۸ تاکنون را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} جهش نرخ‌ها در شهر تهران، میزبان متعدد اجتناب کرده اند کسانی شده کدام ممکن است قادر نبوده‌اند در پایتخت خانه بخرند، این شرایط سبب شده به همان اندازه قیمت‌ها {در این} شهر نیز افزایش داشته باشد به طوری‌کدام ممکن است بازرسی فایل‌های کالا مسکن مهر در پردیس آرم می‌دهد کسب واحدی ۶۸ متری همراه خود ۷۸۰ میلیون تومان امکان‌پذیر است.

علاوه بر این فاز ۱۱، کوزو ترکیه خوب آپارتمان ۹۲ متری را متری ۸.۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود قیمت ۷۶۰ میلیون تومان می‌توان خریداری کرد.

در فاز ۵ خوب آپارتمان ۸۶متری را متری ۱۰.۴ میلیون تومان در بازار آگهی کرده‌اند کدام ممکن است بودجه کل برای گرفتن این واحد برابر همراه خود ۹۰۰ میلیون تومان است.

در فاز ۱۱ می‌توان خوب واحد ۹۰ متری را متری ۱۰.۱ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همین فاز خوب آپارتمان ۱۰۰ متری همراه خود قیمت ۹.۱ میلیون تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود قیمت کل ۹۱۰ میلیون تومان خریداری کرد.

در فاز ۸ هم خوب واحد ۹۷متری مسکن مهر را متری ۱۱.۲ میلیون تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود قیمت کل خوب میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۸۰ میلیون تومان آگهی کرده‌اند کدام ممکن است قیمت بالایی محسوب می‌شود.

در پرند هم حداقل قیمت برابر همراه خود متری ۵ میلیون تومان است به‌طوری کدام ممکن است خوب واحد ۸۴متری را همراه خود ۴۲۰ میلیون تومان می‌توان کسب.

در فاز ۶ پرند هم خوب آپارتمان ۷۰ متری را همراه خود قیمت هر متر مربع ۶.۱ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود قیمت کل ۴۳۰ میلیون تومان در بازار آگهی کرده‌اند.

بالاترین قیمت {در این} محدوده درمورد به حداقل یک واحد ۸۲ متری در فاز ۴ است کدام ممکن است هر متر آن ۸.۳ میلیون تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود قیمت کل ۶۸۵ میلیون تومان خوب ارزش‌گذاری شده است.

در مهرآباد رودهن هم خوب آپارتمان ۷۰متری در بازار آگهی شده است کدام ممکن است هر متر آن ۱۱.۴ میلیون تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت کل ۸۰۰ میلیون تومان تصمیم گیری شده است.
محدوده

متراژ

سن بنا

قیمت هر متر مربع

قیمت کل

پردیس، فاز ۵

۸۶متر

۲ سال

۱۰.۴ میلیون

۹۰۰ میلیون

پردیس

۶۸متر

۲ سال

۱۱.۴ میلیون

۷۸۰ میلیون

پردیس، فاز ۱۱

۸۷متر

۲ سال

۱۰ میلیون

۸۷۰ میلیون

پردیس

۱۲۰متر

۱ سال

۶.۶ میلیون

۸۰۰ میلیون

پردیس، فاز ۱۱

۱۰۰متر

۲ سال

۹.۱ میلیون

۹۱۰ میلیون

پردیس، فاز ۱۱، زون ۲

۸۸متر

۲ سال

۱۰ میلیون

۸۸۰ میلیون

پردیس، فاز ۱۱

۸۶متر

نوساز

۹.۳ میلیون

۸۰۰ میلیون

پردیس، فاز ۱۱، کوزو ترکیه

۹۲متر

۱ سال

۸.۲ میلیون

۷۶۰ میلیون

پردیس، فاز ۸

۹۷متر

۱ سال

۱۱.۲ میلیون

۱.۱۸۰ میلیارد

پردیس، فاز ۱۱

۹۰متر

۱ سال

۱۰.۱ میلیون

۹۱۰ میلیون

پرند، فاز ۶

۷۰متر

۲ سال

۶.۱ میلیون

۴۳۰ میلیون

پرند، فاز ۴

۸۲متر

۶ سال

۸.۳ میلیون

۶۸۵ میلیون

پرند، فاز ۶ هسا

۸۴متر

۲ سال

۵ میلیون

۴۲۰ میلیون

پرند، فاز ۴

۷۵متر

۷ سال

۷.۹ میلیون

۵۹۵ میلیون

پرند، هسا کیسون

۵۷متر

۱ سال

۶.۷ میلیون

۳۸۵ میلیون

رودهن، مهرآباد

۷۰متر

۱ سال

۱۱.۴ میلیون

۸۰۰ میلیون

شورش‌دشت، فرون آباد

۷۸متر

۲ سال

۸.۴ میلیون

۶۶۰ میلیون

رودهن

۷۸متر

۶ سال

۸.۱ میلیون

۶۳۰ میلیون

پیشوا

۷۹متر

۷ سال

۳.۵ میلیون

۲۸۰ میلیون

قرچک

۹۱متر

۱ سال

۶.۴ میلیون

۵۹۱ میلیون