قاضی مشروبات الکلی را به متهم پس داد! + تصویر قضاوت


مدتی است که تصویری از رای دادگاهی در استان گیلان در فضای مجازی دست به دست می شود. یکی از هموطنان زرتشتی به اتهام حمل ۱۳۵ لیتر مشروبات الکلی دست ساز محکوم شد.

کازی، کازہ کے را پس داد!  + دستور تصویرکازی، کازہ کے را پس داد!  + دستور تصویر

مدتی است که تصویری از رای دادگاهی در استان گیلان در فضای مجازی دست به دست می شود. یکی از هموطنان زرتشتی به اتهام حمل ۱۳۵ لیتر مشروبات الکلی دست ساز محکوم شد.

به گزارش جیب ایسنا، در حکم این قاضی آمده است: «در خصوص اتهام …. فرزند …. ۳۸ ساله، ایرانی، مجرد، زرتشتی، … متاهل، مقیم بدون سابقه محکومیت کیفری، آزاد. قرار وثیقه، وکالتنامه به شهرک رودبار با توجه به کیفرخواست صادره از سوی دادسرا و دادسرای انقلاب، پس از رسیدگی به اسناد و مدارک و محتوای پرونده، این دادگاه جرم مذکور را متهم نمی داند، زیرا اولاً متهم با توجه به مدارک هویتی دریافتی از اقلیت های دینی پذیرفته شده در بند ۱۳ قانون اساسی (مذهب زرتشتی) بوده و از نظر دین و مذهب از نظر شرب حرمت شرب مسکرات قابل احترام نیست. در مورد مرحوم امام (ره) چنین می فرماید: .ترجمه: اگر غیر مسلمان در ملاء عام شراب بنوشد حد دارد ولی اگر مخفیانه بنوشد حدی ندارد.

همچنین اگر در کلیساها و معابد خود آب بنوشد محدودیتی ندارد. (کتاب تحریر الوسیله، ج ۴، ص ۵۵۴، چاپ نهم) این اشکال علاوه بر مفهوم مخالف ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی (ماده ۲۶۶) تأیید شده در کتاب ۹۲ حدود و تبصره آن به صراحت بیان شده است. . : غیر مسلمان فقط در صورت تظاهر به مستی محکوم می شود تبصره – در صورتی که مصرف مواد مسکر توسط غیرمسلمان علنی نباشد ولی مجرم در خیابان یا اماکن عمومی مست ظاهر شود به او دستور داده می شود. مجازات برای تظاهر به عمل ممنوعه اعمال مجازات نمی شوند.

ثانیاً متهم با توجه به ادعای مورد دفاع دادسرا و دادگاه این مقدار مشروبات الکلی را برای مصرف شخصی خود و خانواده زرتشتی اش تهیه کرده و هیچ مدرکی دال بر کذب بودن ادعای وی به دست نیامده است. برای خرید یا حمل آن پیدا شد. یا داشتن مشروبات الکلی مقدمه لازم برای مصرف آن است با توجه به موارد مذکور، متهم مرتکب جرمی نشده است، بنابراین عمل ارتکابی جرم نبوده و طبق اصل کلی، اصول ۳۷ و ۱۶۷ قانون اساسی و اصول. در ماده ۴ و ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۱، حکم برائت منع از مسئولیت متهم صادر و ابلاغ شده است. ضمناً طبق نظر مرحوم امام رضی الله عنه چنین می فرماید: «اول: ضایع راه علی الذمی و خمره و عوالا من الله و مما یملیکا الذمی فی مذحبه. به همین ترتیب صاحب آن می شود، ضامن است، اگر شراب و آلات را ضایع کند؛ هر چند ضایع کننده مسلمان باشد.(کتاب تحریر الوسیله، ج ۴، ص ۸۳۹). اموال مکشوفه به غیرمسلمانان و به موجب اعمال ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ دستور استرداد مشروبات الکلی مشروبات الکلی آشکار صادر می‌شود. ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ در محاکم تجدیدنظر استان گیلان تجدیدنظرخواهی کرد.

کازی، کازہ کے را پس داد!  + دستور تصویر