قانون واردات خودرو به دولت ابلاغ شد


رئیس مجلس شورای اسلامی از صدور مجوز پنج ساله واردات خودرو به دولت خبر داد.

قانون واردات خودرو به دولت ابلاغ شدقانون واردات خودرو به دولت ابلاغ شد

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی از صدور مجوز پنج ساله واردات خودرو به دولت خبر داد.

بر اساس بند ۴ قانون سازمان صنعت خودرو که توسط رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغ شده است، وزارت صمت باید مقررات واردات خودرو را تنظیم و تصویب کند.

این قانون ابتدا با مشکلات و ایرادات دفتر عالی شورای امکان سنجی مواجه شد اما در نهایت پس از مجلس به تصویب مجلس رسید.

بر اساس مواد ۵، ۶ و ۷ آن قانون، تعهدات و الزامات جدید برای ارتقای کیفی خودروهای داخلی از جمله شماره گذاری خودروهای مورد تایید سازمان استاندارد و عدم اعلام بهای تمام شده خودرو به دولت ابلاغ شده است. . خودرو به شورای رقابت

قانون واردات خودرو به دولت ابلاغ شد