قزاقستان برای تجار ایرانی ویزای فرودگاهی ۱۴ روزه صادر می کند
رئیس جمهور قزاقستان گفت: سفر امروز من به ایران و مذاکرات، انگیزه های جدیدی برای گسترش روابط ایجاد خواهد کرد. من متقاعد شده‌ام که تلاش‌های دو کشور و اجرای پروژه‌های مشترک می‌تواند دستاوردهای مفیدی را برای ایران و قزاقستان به همراه داشته باشد و دوستی ما با یکدیگر را بیش از پیش تقویت کند.