قهرمان جودوی ایران بر تأثیر انرژی الکتریکی گرفتگی جان باختآرش آقایی متولد سال ۱۳۷۱ در تبریز است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مسابقات جودوی قهرمانی ملت، مدال برنز بچه ها آسیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدال طلای کارمند جهان کسب کرده است.